VISITA Ó CIFP “A GRANXA”, PONTEAREAS (21-5-14)
Nos invernadoiros tiñan moitos cultivos e variados. Ademais traballan ca asociación destes e a incorporación de aromáticas:
Aquí temos unha imaxe con J. Manuel e Marina. Podemos apreciar os diversos sementeiros ó fondo:

Comentarios
Compartir
Xerhorta

Publicacións relacionadas