Proxecto B.O,D.Y. (Erasmus+). Primeiros meses do Proxecto.

O Proxecto B.O.D.Y. despide o 2015 cunha boa mochila de experiencias O aspecto máis destacado destes primeiros meses son as relacións que se están a establecer entre os distintos participantes,

Compartir