Programa de Cooperación Garantía Xuvenil

O pasado 01 de Outubro de 2019 foi concedida unha Subvención por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Secretaría Xeral de Emprego) para a contratación de dúas persoas mozas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, cos perfís profesionais de coidadora e integradora social, para ser contratadas durante sete meses a partires do 14 de Novembro de 2019 por esta Asociación.

Este programa denominado “AUTONOMÍA PERSOAL: DESTREZAS PARA A VIDA DIARIA” pretende ensinar destrezas que contribúan ao coidado de necesidades persoais, facilitar a independencia na vida diaria, a aceptación social na comunidade e no lugar de traballo. Ademais de traballar habilidades necesarias para coidar as funcións fisiolóxicas básicas, relacionarse cos demais en situacións sociais simples, diminuír a dependencia cara os demais cando se desenvolvan actividades cotiás e potenciar o uso de servizos que se prestan a todos os cidadáns. Pretendemos así mesmo, traballar habilidades na vida do fogar co fin de adquirir destrezas necesarias para funcionar na súa propia casa ou outro servizo residencial.

Os obxectivos que se pretenden conseguir son:

  • Mellorar a autonomía persoal
  • Mellorar destrezas para a vida diaria
  • Mellorar destrezas na comunidade

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89 % polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX), Eixes prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2., Obxectivo especifico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

“Iniciativa de Emprego Xuvenil. O FSE inviste no teu futuro”

 

Comentarios
Compartir
S.Xerome

Publicacións relacionadas