Plan estratéxico 2012-2014

Coas aportacións de usuarios, voluntarios, profesionais, familias e directivos garantizouse a participación de tódalas persoas comprometidas co San Xerome nun marco de traballo sistemático e efectivo.

Proximamente será estudado pola Xunta Directiva da Asociación, e presentado á Asamblea de Socios para a súa aprobación.

Este traballo foi dirixido por David Pereiro de Algalia, consultoría especializada en “Contribuir a mellorar a calidade de xestión e dirección no sector non lucrativo, xerando eficiencia e confianza a través de servizos especializados e integrais”.

Plan Estratéxico

Comentarios
Compartir
Xerhorta

Publicacións relacionadas