MAIS TAREFAS na Xerhorta (nov. 2014):
Emma facendo sementeiro de kalanchoe
Mais kalanchoe para a Xerhorta
Extracción de semente de porro
Marina facendo o trasplante dos amorodos a outro bancal
Víctor recollendo folla seca para facer acolchado

Desherbando adventicias entre os planteis do bancal.
Comentarios
Compartir
Xerhorta

Publicacións relacionadas