Preme nas ligazóns correspondentes para descargar as contas dos exercicios dispoñibles.

2014
[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/PYG-2014-v1.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Conta de Perdas e gananzas 2014[/button]  

[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/BALANCE-2014.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Balance 2014[/button]  

2015
[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/Balance-2015-web.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Balance 2015[/button]  

[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/P-y-G-2015-web.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Conta de Perdas e ganancias 2015[/button]  

2016
[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/Balance-Asociación-S.-Xerome-ejercicio-2016.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Balance 2016[/button]  

[button link=”https://sanxerome.com/web/wp-content/uploads/2014/08/PyG-Asociación-S.-Xerome-ejercicio-2016.pdf” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Conta de Perdas e ganancias 2016[/button]