Estudiando Xeografía

A ensinanza da Competencia en Xeografía estructúrase en unidades didácticas, planificadas, partindo da programación xeral, dende a observación á construcción do coñecemento xeográfico.

As actividades que realizamos comezan coa observación da nosa contorna, comentamos cos compañeiros na clase o que vimos, bucamos por distintos medios mapas e localizamo os puntos indicados., e finalmente elaboramos e comentamos mapas xeográficos. 
Os principais materiais empregados son os atlas históricos e xeográficos, arquivo de imáxes e as tecnoloxías audiovisuales e informáticas

Partindo das ideas previas do alumnado, ligadas as súas vivenzas personales e sociales, se seleccionan os contidos científicos da xeográfica, de forma que sexan potencialmente significativos, partindo do máis preto. 

Debemos, en todo momento, considerar ao estudiante como verdadeiro artífice da súa aprendizaxe, e procurar que os coñecementos sexan funcionais e poidan utilizarse fóra da escola.

(Clica nas fotos para ve-las máis grandes)


 

 

  

 

  

  

 


Comentarios
Compartir
CEEPR

Publicacións relacionadas