Convocatoria asamblea anual

A orde do día da Asamblea será a seguinte:

1- Lectura e aprobación, se procede, da Acta anterior.
2- Lectura e aprobación, se procede, do Estado de contas.
3- Renovación da Xunta Directiva.
4- Rogos e preguntas.

Un saúdo.
José Ricardo Pravio Calvo
Secretario


Comentarios
Compartir
Xerhorta

Publicacións relacionadas