Centro Especial de EmpregoO Centro especial de emprego de xardinería San Jerónimo Emiliani S.L.U.  nace en 1998 co obxectivo de  normalizar a situación laboral de  catro dos  traballadores con discapacidade que estaban a realizar  o seu labor profesional no Centro Ocupacional pertencente a Asociación S. Xerome. A actividade que realiza a empresa é o mantemento  e  conservación de xardíns e zonas verdes públicos e privados.

Na actualidade o  número de persoas con discapacidade incrementouse  ate os    traballadores. Este incremento do equipo inicial , xunto co axuste persoal e social dos traballadores e a  prestación dun servizo de calidade son  os obxectivos primordiais da empresa.

Son administradores da Sociedade Limitada Unipersonal (SLU), Dna. Asunción Dacuña Pacheco, D. Emilio Alvarez Pena e D. Feliciano Valcárcel Portela.