Aitor é un neno que está en Escolarización Combinada, unha modalidade onde se mistura a Escolarización Ordinaria coa de Centro Específico. Neste tipo de modalidade os rapaces manteñen a súa

Compartir

Yoli acude á aula multisensorial unha vez por semana. Por medio de pictogramas de ARASAAC anticipamos tanto o cambio de aula e de tarefa, coma a nova actividade que se

Compartir

Os mércores 20 e 27 destes mes fixemos sendas visitas coas Aulas 4 e 5 ao “Centro de Xardinería ADOA” en Mos. A esta visita uníronse aos alumnos do Ciclo

Compartir

Unha vez a semana Adrián e os seus compañeiros de aula, acoden aos “Talleres” da sección do Centro de Día para realizar unha actividade de artesanía.   Algunhas das tarefas

Compartir

Unha das disciplinas que desenvolve o Club Deportivo, é que forma parte do Proxecto Educativo do Centro San Xerome, é a de Remo. Grazas a un proxecto conxunto co Club de

Compartir

A nosa Biblioteca a entendemos como un espazo educativo ó servizo dos procesos de ensino e aprendizaxe. É un centro de recursos da información. As actividades asociadas ao uso e

Compartir

Gracias, que emoción, ver o ven que o pasan, como aprenden xogando.

Compartir

Xenial. Que felices se ven os nenos

Compartir

Noraboa, magnifica idea a de crear un Blog.Cantas fotos .Boa idea a da horta, anda por ahí o meu homiño.

Compartir

Grazas a que fomos o proxecto gañador presentado á Fundación Solidaridade Carrefour, este mes de maio hai un ano que comezamos a disfrutar deste estupendo recurso terapéutico. Actualmente, se benefician

Compartir