asociacionA Asociación San Xerome, constituese  no ano 1977,   despois dun complexo , difícil e anónimo  traballo  previo  realizado  por parte dun grupo de persoas  solidarias encabezado  polo Somasco José Luis Montes Fernández.

Este traballo  de sensibilización , e tamén de “limosna” na rua, continuou  ata  febreiro de 1981, data na que  abriu as suas portas o Centro San Xerome.

Presidiron a Asociación o citado José Luis Montes (1977-1981), Raúl González Puebla (1981- 2001) e Asunción  Dacuña Pacheco (2001- ata a actualidade).

A Asamblea anual é o máximo organo de representación da entidade, no que se  elixe a Xunta Directiva,  aprobanse  as contas, etc.

O Centro San Xerome,   depende da Xunta Directiva  nomeada pola Asamblea, seguindo a normativa dos Estatutos. A Xunta Directiva reúnese   mensualmente, e rixe os destinos dos diferentes servizos do Centro co  asesoramento da Xerencia.

Xunta directiva a 6 de agosto de 2015

Nome

Cargo

María Asunción Dacuña Pacheco Ribeiro Presidenta
José Emiliano Álvarez Pena Vicepresidente
Emilio Lomba Vicente Tesoureiro
José Ricardo Pravio Calvo Secretario
Antolín Cadilla Rodríguez Vocal
Pablo Martínez Álvarez Vocal
Mª Eulalia Amorín Barbosa Vocal
José María Gago Barreiro Vocal
María Luísa Amorín Barbosa Vocal
Mariano Martínez Rotea Vocal
Elena Otero Martínez Vocal
Rafaela Carrero Rodríguez Vocal
Eva pravio Diego Vocal
Flora Fernández Ozores Vocal
María Carmen DIego Valverde Vocal
Nuria Pravio Diego  Vocal

Organigrama