Actividade de Aula. Habilidades instrumentais
As aulas 4 e 5 están compostas por alumnos/as entre 16 e 21 anos. Son os “maiores” do Colexio.
A nosa finalidade é proporcionarlle aos alumnos ferramentas que lles permitan afianzar o seu desenvolvemento persoal e, na mediad do posible, o seu propio benestar.
Para iso unha parte da actividade é o traballo na aula para adquirir e manter as habilidades instrumentais básicas relativas a expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura, o cálculo, o manexo de euros.

 

 

 

Comentarios
Compartir
admin

Publicacións relacionadas