Actividade de Aula. Xeografía, mapas e bandeiras
Ao longo deste curso as aulas 4 e 5 traballaron cos mapas do Baixo Miño, Galicia, España e Europa. Coñeceron os diferentes concellos próximos a súa casa, a comunidade autónoma a que pertence, con algún monumento significativo de cada provincia, o resto das comunidades autónomas con algún producto típico de algunas, e os diferentes países que forman o continente no que viven. 
Para aprender estes conceptos realizamos entre outras actividades: puzles xigantes sinxelos dos mapas, escribimos no ordenador o nomes dos países e das comunidades autónomas para colocalas no seu lugar, buscamos información sobres os concellos, as provincias e as comunidades e realiaron fichas con información das mesmas.

 

Comentarios
Compartir
CEEPR

Publicacións relacionadas